Värderingar

För att skapa långsiktiga kundrelationer är det av det yttersta vikt att mina värderingar är väl förankrade i min verksamhet. Inom Life Review utgörs mina värderingar av kvalitet, engagemang, kundfokus samt respekt.

Kvalitet

- Jag tar ansvar för våra beslut på individ och företagsmässig nivå

- Jag anser att mitt företag som helhet bär ansvaret för att uppnå sina mål

- Jag anser att fokuserad energi i form av arbete behövs för att slutföra en uppgift.
- Jag anstränger mig ända till det arbetet är utfört - ordentligt

Engagerande

- Jag anser att man ska ha en positiv attityd och inställning till framtiden är väsentligt när man ska uppnå sina mål

- Jag anser att driv och entusiasm är lika viktigt som kunskap och expertis

- Jag hittar effektivare lösningar och metoder genom att vi kontinuerligt utvärderar och förändrar våra policys och procedurer

Kundfokuserade

- Jag anser att skratt för människor tillsammans. Vi bör ha roligt medan vi är produktiva

- Kunden är min första prioritet. Jag gör allt jag kan för att tillgodose kundens behov

Respekt

- Jag gör affärer efter principfasta normer. Jag förväntar mig samma från mina samarbetspartners, både på en professionell och personlig nivå

- Jag förstår att individen bidrar med sin speciella entusiasm till arbetsplatsen. Jag välkomnar medarbetarna att sätta sin egen personliga prägel i företagskulturen

- Jag förstår att mina handlingar påverkar mitt rykte. Jag arbetar ständigt med hur allmänheten ser på mig