Hur andas du på bästa sätt?

Hur ska du andas?
Har du någon gång fått rådet att tänka på din andning. Kanske har det isåfall låtit något i stil med ”Lugna ned dig litet. Ta det lugnt – ANDAS!”. Det är ju i grunden ett bra råd, men precis som att säga ”Ät bättre och rör dig mer” till någon som har viktproblem och är stillastittande, känns det inte som att det är något som saknas….? Typ, HUR ska vi andas för att bli lugna?

Då försämrade andningsvanor är väldigt, väldigt vanligt bör all strävan efter förbättrad hälsa och ökat välbefinnande inkludera en förbättrad andning som en grundläggande komponent.

Eftersom vi har andningen med oss vart vi än går kan vi tillämpa andningsträningen varsomhelst och när som helst och etablera nya andningsvanor på ett enkelt, billigt och effektivt sätt.

Ta kontroll över din andning och minska stress och ohälsa
Andningen är en automatisk funktion som styrs av andningscentrum i hjärnstammen. I hjärnstammen kontrolleras också andra funktioner för kroppens överlevnad som temperatur, hjärtslag, blodtryck m.m. Andningen skiljer sig dock från övriga överlevnadsfunktioner då vi kan påverka den med viljan. Genom att ta kontroll över vår andning och andas medvetet påverkar vi våra tankar och känslor, våra inre organ som hjärta och hjärna och kroppens funktioner som muskelrörelser, matsmältning och immunförsvar på ett positivt sätt.

Bra, medvetna andningsvanor innebär att vår andning är in och ut genom näsan, låg (når djupt ner i magen), och är långsam och avspänd, rytmisk och tyst. Det är allt. Visst är det enkelt!?
Samtidigt som principerna som kännetecknar bra andningsvanor må vara enkla, ligger utmaningen i att få till allt fler och fler av de 1 000 andetag vi andas varje timme på detta sätt.

Medveten Andnings fem principer för en bra andning
Följ dessa enkla principer för att andas bättre i ditt dagliga liv:

Näsan.

En bra andning börjar i näsan. Här förbereds inandningsluften för lungorna då den värms och fuktas och rensas från bakterier och andra partiklar i luften innan den färdas via luftvägarna ned till
lungorna. På utandning så återvärms och återfuktas näsan eftersom luften som kommer från lungorna är kroppstempererad och 100% luftfuktig. Partiklarna som fastnar på inandning följer med luften ut på utandning. När vi andas genom munnen tar vi in luft som är kall, torr och full av partiklar, vilket gör luftvägarna irriterade, inflammerade och trängre. Så sammanfattningsvis ska vi alltså både andas in och ut genom näsan.

Diafragman.

Vår andning ska nå djupt ned i de nedersta delarna av lungorna, vilket innebär att vi använder diafragman, vår viktigaste andningsmuskel. Men djupt är inte detsamma som stort, så den andra principen innebär att vårt andetag når djupt ner samtidigt som vi drar in litet mängd luft.

Diafragman är en kupolformad muskel, ungefär som ett paraply. När vi andas in rör sig diafragman nedåt och expanderar i alla riktningar – framåt, åt sidorna och bakåt. En korrekt diafragma-andning innebär minimal muskel-användning för att flytta luften in och ut. Eftersom vi andas så mycket är det av stor vikt att det sker på ett effektivt sätt så att vi inte gör av med mer energi än nödvändigt.

Långsam.

En hälsosam andningsfrekvens är inte mer än ca 6-12 andetag per minut. När jag räknar antalet andetag på människor, utan att de vet om det, har de flesta en kraftig överandning där de andas för 2-3 personer och tar 18-25 andetag per minut.

Rytmisk.

Hur andas du när du koncentrerar dig, skriver ett sms eller sitter framför datorn? Det är väldigt vanligt att vi håller andan i dessa situationer. På natten kallar vi det sömnapné och det har allvarliga negativa effekter både på vår sömn och vår hälsa generellt. På dagtid kallar jag det koncentrationsapné, och det kan liknas vid en skumpig bilresa där vi har foten på gaspedalen ena sekunden och foten på bromsen i nästa.

Tyst.

När vi snörvlar och snorar, harklar oss, suckar eller snarkar andas vi faktiskt. Varje gång vi gör ett ljud innebär det att luft rör sig in och ur våra lungor. Och dessa andetag är väldigt ineffektiva, vilket utgör en onödig stress för vår kropp.

Nyfiken? Välkommen att ta kontakt med mig för ytterligare information eller om du vill boka en tid för coaching.

Samtalet sker per telefon.

Pris: 60 minuter 550 kronor.

Betalning bör ske senast 24 tim innan bokad tid. Swish: 070-6105129.

Vid bokning gäller 18-årsgräns.
Återbud lämnas senast 24 timmar före avtalad tid.
Vid uteblivet samtal så debiteras hela summan.