Synpunkter

Ett led i arbetet med att få och bibehålla nöjda kunder är att på ett förtroendeskapande sätt hantera inkommande synpunkter. Life Review värdesätter och högprioriterar synpunkter och ser dem som ett steg i att utveckla verksamheten tillsammans med kund. 

Vid synpunkter vänligen fyll i formuläret nedan eller kontakta
mig på 070 - 610 51 29.