Om Life Review

Vi människor växer och utvecklas kontinuerligt. Genom att ta tillvara på vår potential och genom att modigt möta våra kriser blir vi mer medvetna och kan gå stärkta, med större livserfarenhet, genom livet.

När du lär känna dig själv kan du skapa det liv du är ämnad för. Då kan du 'bli den du är'och du hittar tillbaka till ditt varför.
 

Life Review är en professionell intuitiv livscoach som hjälper individer och företag att utvecklas i önskad riktning.

Jag erbjuder tjänster inom intuitiv coaching, mental träning, andningscoaching, stresshantering, medial vägledning,  trancehealing samt inspirationsföreläsningar och är specialiserad på att möta specifika behov från såväl individer som företag.

Värderingar 

För att skapa långsiktiga kundrelationer är det av det yttersta vikt att våra värderingar är väl förankrade i vår verksamhet. Inom Life Review utgörs våra värderingar av kvalitet, engagemang, kundfokus samt respekt.. 

Läs mer

Konfidentialitet 

Life Review värnar om konfidentialiteten i samarbetet med kund. I våra möten med kund upprätthåller vi den strängaste konfidentialiteten kring information som vi får kännedom om. Konfidentialiteten gäll.. 

Läs mer

Synpunkter 

Ett led i arbetet med att få och bibehålla nöjda kunder är att på ett förtroendeskapande sätt hantera inkommande synpunkter. Life Review värdesätter och högprioriterar synpunkter.. 

Läs mer