Konfidentialitet

Life Review värnar alltid om konfidentialiteten i samarbetet med kund. I mina möten med kund upprätthåller jag den strängaste konfidentialiteten kring information som jag får kännedom om. Konfidentialiteten gäller även efter avslutat samarbete.

Nya dataskyddsregler - GDPR fr o m 25 maj 2018

25 maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska förkortas den GDPR.

GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.
GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.
Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter.

Hur hanterar Life Review detta?

Life Review/Birgitta Björling vill att du ska känna dig trygg när du är kund hos mig. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Jag kommer att spara ditt namn och dina kontaktuppgifter (s.k. personliga data) under tiden du är kund hos mig. Jag kommer INTE att lämna uppgifterna till någon annan (s.k. tredje part).